Sertifikalar - Okyap A.Ş.
 
 
[0276 234 00 15 [pbx]info@okyap.com.tr
 
  03'15Sonraki / Önceki Sertifikalar
Marka Olmanın İlk Şartı Kalite 

OKYAP'ın kalite hedefleri; şirket vizyonu ve müşteri beklentileri ile orantılı olarak şekillenir.
OKYAP için kalite; müşterilerin hizmetten beklediği performansın fiyat, maliyet, zaman gibi bileşenlerle optimum seviyede buluşturulmasıdır.
OKYAP bünyesindeki "Kalite Güvence Sistemi" mantığı, "kusursuz ürün ve hizmet üretimine ulaşma çabası" üzerine kurgulanmıştır.
OKYAP'ta kalite; çalışanların dengeli olarak paylaştığı ortak sorumluluktur. Ulaşılan ve korunan bir seviye değil, koşullara göre en olumlu yansımalarla yenilenen ve geliştirilen bir hedeftir.
OKYAP'ın kalite anlayışını yansıtma ve uygulamadaki başarısı, çalışanların katılımı ve doğru şekilde biçimlendirilmeleri ile artmaktadır.
OKYAP'ın kaliteye vurgu yapan insan & teknoloji merkezli duruşu, pazardaki payını ve yeni ürün/hizmet alanı araştırmalarındaki başarıyı artırmaktadır.